سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا منشی پور – سازمان انرژیهای نو ایران، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو
سولماز بخشی سرابی – سازمان انرژیهای نو ایران، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو
ربابه عبداللهی – سازمان انرژیهای نو ایران، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

محدودیت منابع سوخت فسیلی و افزایش نیاز روزافزون به انرژی، ضرورت اس تفاده از منابع جدید انرژی، به ویژه انرژی های تجدیدپذیر را که خورشید عمده ترین تأمین کننده آن می باشد، ایجاب کرده است . تبدیل مستقیم انرژی تابشی به انرژی الکتریکی و استفاده از سیستم های فتوولتائیک یکی از راه های استفاده از منبع خورشید می باشد .
اگرچه بیش ا ز چند دهه از کاربرد سیستم های فتوولتائیک در جهان می گذرد، اما، هنوز این سیستم ها در ایران جایگاه مناسب و واقعی خویش را با وجود تابش مناسب خورشیدی پیدا نکرده است .
در مقاله حاضر به بررسی برنامه های آتی سایر کشورها در زمینه فتوولتائیک و اثرات آن بر ذخیره س ازی منابع فسیلی پ رداخته می شود . ارائه نتایج حاصله، آمار شد و کاربرد این سیستم ها در جهان، متخصصان را قادر می سازد تا با بینش منطقی تری برای ایفای نقش این سیسـتم ها در تأمـین سبـد انـرژی کشـور در آیـنده تصمیم گیری نمایند