سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرحسین فرهبد – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای ،
سیما پوینده – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای ،

چکیده:

در این تحقیق رفتار ذرات باردار در پلاسمای ابر چگال سوخت هسته ای DT که تحت میدان تپ های بسیار کوتاه لیزر از مرتبه ۱۰ فمتوثانیه قرار دارند مورد مطالعه قرار گرفته، چگونگی رفتار فضائی – زمانی ذرات و طیف انرژی الکترون های نسبیتی حاصل از این فرآیند بدست آمده است . این نتایج در سازوکار همجوشی هسته ای به روش افروزش سریع حائز اهمیت فراوان است . محدودیت های محاسباتی موجود نیز مورد اشاره قرار گرفته اند .