سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جعفر قلی – کارشناس ارشد طراحی موتورهای اجسام پرنده
محمدجواد منتظری – کارشناس ارشد طراحی موتورهای اجسام پرنده

چکیده:

هنگام عبور جریان از دستگاه های کنترلی، المان های مسدودکننده یا کنترل کننده علاوه بر نیروهای ارتجاعی و فشارهای استاتیکی، تحت تاثیر نیروهای دیگری ناشی از کاهش و افزایش سرعت و یا دوران سیال قرار می گیرند. نامطلوب ترین این نیروها، نیروهایی می باشند که درناحیه مقطع کنترلی المان کنترلی پدیدار می شوند. این دسته از نیروها ضمن منحرف نمودن ویژگی های دینامیکی شیرها، گاهی می توانند سبب ناپایدار شدن سیستم تحت کنترل(Plant) گردند. در این تحقیق با بررسی انواع نیروهای هیدرولیکی اعمالی بر سوپاپ کنترلی یک شیر کنترلی خاص، نیروهای یادشده مدل سازی شده اند. سپس عملیات شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Matlab و به کمک جعبه ابزار Simulink صورت گرفته است. در ادامه شبیه سازی حاصل با توجه به نتایج تست تصحیح گردیده، اثرات نیروهای هیدرودینامیکی بر سوپاپ کنترلی و نیز تغییرات موقعیت سوپاپ بر مقادیر این نیروها بررسی شده، نحوه کاهش اثرات منفی نیروی هیدرودینامیکی بیان گردیده است.