سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید علیزاده یزدی – کارشناس ساخت و تولید
محمد علی فارسی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
بهروز آرزو – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از عیوب مهم در فرآیندخمکاری پدیده برگشت فنری است که بعد از برداشتن نیروی خمکاری در ورق ایجاد می شود. تخمین میزان برگشت فنری برای جبران آن و تولید قطعه دقیق از مسائل مهمی است که در خمکاری باید به آن توجه شود. در این مقاله علاوه بر بررسی پدیده خم کناره در ورق هایفولادی، خم هایی که در محل خمدارای برش هستندنیز بررسی شد ه و تا ثیر پارامترهای ابعادسوراخ(درصدبرش)، شعاع سنبه، شعاع ماتریس بر میزان برگشت فنری ورق های فولادی در قالب خم کناره موردبررسی قرار گرفت. بررسی های انجام شده نشان می دهد که تمامی پارامترهای مذکور بر میزان برگشت فنری موثرند ولی تاثیر شعاع ماتریس بیش از سایر پارامترها است.