سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروانه علائی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران، تهران، ایران
شهره روحانی – پژوهشکده صنایع رنگ، تهران، ایران
کمال الدین قرنجینگ – پژوهشکده صنایع رنگ، تهران، ایران

چکیده:

ماده رنگزای نفتالیمیدی Nبوتیل -۱ و ۸- نفتالیمید -۴- آزو – بتا نفتل ترکیبی است که در اثر یکسری واکنش های شیمیایی از قبیل اکسیداسیون ، نیتراسیون، احیاء ، ایمید دار کردن، آسیل دار کردن، هالوژن دار کردن و متراکم کردن از آسنفتین بدست می آید. طیف های جذبی این ماده قرمز رنگ با فلزات مختلف نشان میدهد که این ماده رنگزا به طور انتخابی فقط با دو فلز مس و نیکل کمپلکس فلزی داده و تغییر رنگ شدیدی می دهد. لذاNبوتیل -۱ و ۸- نفتالیمید -۴- آزو – بتا نفتلماده رنگزای آزویی استکه به عنوان یک اندیکاتور فلزی جدید کاربرد دارد.