سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

امین حسین زاده فردنیا – کارشناس نرم افزار، سرپرست گروه IT، پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانباز

چکیده:

برای بالا بردن درجه استانداردهای پزشکی احتیاج به جمع آوری و تحلیل داده های پزشکی است . برای پیشبرد این هدف نیاز به بستر اطلاعات مطمئن و سریع و قابل دسترس می باشد که شرایط آن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مقاله علاوه بر بررسی پروژه های انجام شدهدر داخل کشور، به صورت کلی، راهکارهای ارائه شده در خارج ازکشور نیز بررسی شده است. از جمله اهداف اصلی ارائه طرحی است که به صورت پیشنهاد در انتهای مقاله بیان شده است که راهکار ایجاد بستر اطلاعاتی تماس با بیمار و پزشک و زمینه ارتباط سریع و آسان هر دو با مراکز اطلاعاتی و همچنین اعمال بستر حفاظتی بر روی سیستم انتقال طالاعات شهری را چاره جویی می کند.
روش تحقیق: در این مطالعه یافته ها بر اساس مقایسه تجربیات گروهی و سیستم های خارجی به دست امده است.
بازخورد و جمع آوری: در این مقاله از نرم افزاری که برای بیمارستان صدر طراحی شده بود بازخورد گرفته شده است و قابلیت های پیاده سازی شده و راهکار ساخت بستر نرم افزاری قوی تر در این پروژه بررسی شده است.
نتیجه: ایجاد ساختاری استاندارد و کلی در زمینه بستر شهرسازی و ساخت نرم افزارهای medical data.