سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کلثوم عبداللهی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی و باغبانی دانشگاه علوم کشاو
سیدعلیرضا موحدی نائینی – استادیار گروه خاکشناسی و باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
کامبیز مشایخی – استادیار گروه خاکشناسی و باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله ایران خاکها بدلیل کمبود رطوبت و عدم اضافه کردن پس مانده های آلی به خاک از نظر مواد آلی بسیار فقیر می باشند بنابراین ارائه راههای کاربردی در افزایش مواد آلی خاک از هر منبع ممکن (نظیر ضایعا ت کشاورزی ،فاضلابها و زباله ها ی شهر ی)جهت نیل به کشاورزی پایدار امری ضروری است( ۱). پیتها یا بقایای نیمه پوسیده و تجزیه شده گیاهان آبزی باتلاقها و مردابها از جمله اصلاح کننده های طبیعی و ارگانیک خاک می باشند که بدلیل جرم حجمی اندک، قابلیت نگهداری بالای آب و مواد غذایی، عاری بودن از مواد آلی مضر و بذر علفهای هرز کاربرد گسترده ای در باغبانی و تولید خاک گلدانی دارند ( ٤). در این تحقیق اثر بقایای نیمه پوسیده (پیت) موجود در مرداب آب بندان سر واقع در شهرستان ساری بر روی رشد گیاه مورد بررسی قرار گرفت. نظر به پایداری بالای فلزات سنگین و تجمع آنها در اکوسیستم و غلظت بالای این مواد در گیاهان به عنوان اولین چرخه زنجیره غذایی و به دنبال آن ایجاد آثار سوء در انسان، و توانایی مواد آلی در نگهداری غلظت بالایی ازاین فلزات به صورت کلات در این تحقیق میزان عناصر سنگین در گیاه نیز بررسی گردید.