سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسن ربیعی راد –
غلامرضا رئیسی –
رویا امیرپور –
آزیتا دادفرنژاد – شرکت آب و فاضلاب اهواز

چکیده:

با توجه به مخاطرات بهداشتی سموم و آفت کش های کشاورزی در آب آشامیدنی و آلودگی رودخانه کارون به عنوان تنها منبع آب شرب اهواز به پساب های کشاورزی، شناسایی و تعیین غلظت ۱۲ سم آلی کبردار Metoxychlor Heptachlor، Aldrin , Endosulfan (I,II) (,pp’,p’) DDT , (???) HCH , Dieldrin و روند کاهش آنها در مراحل مختلف فرآیند تصفیه در تصفیه خانه شماره دو آب اهواز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که علظت سموم در فرآیند تصفیه از ۲۰ تا ۸۰ درصد (بر حسب نوع سم) کاهش یافته است. میانگین مجموع غلظت سموم بررسی شده ۴۹ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین روند کاهش غلظت سموم بررسی شده با کاهش میزان مواد آلی (ارزش پرمنگناتی) با ضریب ۹۷/۷۵ درصد همبستگی دارد.