سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرانگیز جامی – رئیس گروه بررسی و سازماندهی تحقیقات صنعتی و معدنی وزارت صنایع و معادن

چکیده:

کشورهائی که در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفته اند کشورهای در حال توسعه ای هستند که از میان کشورهای جنوب شرقی آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا انتخاب شده اند. در این مطالعه نقش دولت در گسترش نوآوری، سیاستهای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار گرفته و زیر ساختهای تحقیقات صنعتی مشخص شده اند. هدفاز این بررسی، اشنایی با تجارت کشورهای یاد شده در زمینه سیاستگذاریها و برنامه ریزی های علوم و فناوری و در نهایت استفاده از تجارب آنها در جهت دستیابی به توانمندیهای لازم بمنظور تطبیق با شرایط تحول در فضای کسب و کار رقابتی میباشد.