سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید نجفی باغچه جوقی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان
علی فارسی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان
علی رامین فر – شرکت توزیع نیروی برق تبریز

چکیده:

یکی از وظایف شبکه های توزیع، تامین انرژی الکتریکی مطمئن مشترکین می باشد. اجرای اتوماسیون از راههای افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع است. در کشور ما نیز اتوماسیون شبه های توزیع مورد توجه قرار گرفته است. البته این اتوماسیون اغلب محدود به شبکه های هوایی است. حال اینکه با توجه به ضرورت استفاده از شبکه های زمینی بویژهدر مناطق شهری و مشکلات فراوان در عیب یابی این شبکه ها از یکطرف و پیشرفتهای به وجود آمده در اتوماسیون شبکه های زمینی در سالهای اخیر از طرف دیگر، اجرای اتوماسیون درشبکه های کابلی را به موضوعی قابل طرح تبدیل کرده است. این مقاله پس از معرفی و بررسی روشهای جدید اتوماسیون در شبکه های توزیع زمینی، بر مبنای شبیه سازی در یک شبکه واقعی تاثیر آن را در بهبود قابلیت اطمینان شبکه های کابلی نشان میدهد.