سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نعمت مشتاقیان – برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

بکارگیری ادوات الکترونیک قدرت برای بهبود سیستم های انتقال انرژی، تحت مفهوم سیستم های انتقال انعطاف پذیر FACTSتقریبا امری فراگیر شده است. اما کاربرد این ادوات در سیستم های توزیع بعلتگستردگی سیستم های توزیع و عدم احساس نیاز به آنها تا این اواخر مد نظر نبوده است. در دو دهه اخیر، بعلت گسترش روز افزون تجهیزات الکترونیکی در کلیه مراتب مصرف کنندگان (صنعتی، تجاری و خانگی) و حساسیت زیاد این ادوات به انواع اغتشاشات توان، لزوم داشتن توان با کیفیت بالا احساس شده است. یکی از راه حلهای بهبود کیفیت توان، استفاده از ادوات FACTSدر سیستم های توزیع با کاربرد و استراتژی کنترل متفاوت است که تحت عنوان CUSTOM POWER مطرح می شود. این مقاله عهده دار بررسی ادوات CUSTOM POWER می باشد.