سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطا فخری – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز
حسین حسینی – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

تکنولوژیهای جدید سعی در بهبود کیفیت و قابلیت اطمینان توان الکتریکی دارند . در این مقاله کاربرد کلیدهای انتقال استاتیک در یک واحد صنعتی شامل تعدادی موتور القائی بررسی می شود . اصول عملکرد کلیدهای استاتیک سریع به همراه بیشترین زمان آشکارسازی عیب و نحوه تولید سیگنالهای انتقال و آتش شرح داده خواهند شد . همچنین تأثیر کمبود ولتاژ نامتعادل برروی کار موتورهای القائی در اثر یک عیب اتصال کوتاه به زمین (SLGF) و بهبود عملکرد توسط کاربرد کلیدهای استاتیک مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .