سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فرشته جوزی –
سحر دلپسند –

چکیده:
با افزایش روز افزون جمعیت شهرنشینی، صنعتی شدن، تغییر خصوصیات و رفتاری مردم باعث گردیده است کهاستفاده از تفریح و تفرج به شکل جدیدی مورد توجه قرار بگیرد. تفریح و تفرج از جمله نیازهای روحی وروانی هر شخصیاست که باعث رفع خستگی، آرامش اعصاب و روح و شکوفایی استعدادها می شود به همین دلایل ایجاد تفرجگاه یکی ازموارد مهم برای زندگی بشر میباشد. جنگل یکی از مهمترین و جذاب ترین منابع گردشگری در طبیعت محسوب می شود. دراین مطالعه با استفاده از روش امتیازدهی به شاخصهای مربوط و با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)،عرصه های مستعد برای طرح ریزی تفرجی به دو شکل متمرکز و گسترده در قسمتی از منطقه باغ شادی در استان یزد،شناسایی و مطلوبیت تفرجی آنها مشخص گردید.موضوع اکوتوریسم یا طبیعت گردی در سطح بین المللی توجه بسیار زیادی را به خود معطوف کرده است، زیرا بااستفاده از روشها و مدلهای سود و هزینه میتواند برای رسیدن به توسعه پایدار بسیار مفید و سودمند باشد . بلانگی و مهتابه نقش مهم احیای اکولوژیکی مناطق در زمینه اکوتوریسم اشاره می کنند و آنرا نگرش مهمی برای برنامه ریزی توریسممی دانند و معتقدند احیای اکولوژیکی مهمترین نقش را در اکوتوریسم دارد که می تواند به رشد سریع فعالیت توریسم وتوسعه پایدار در ابعاد مختلف آن بیانجامد.