سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

انسیه طالبی – سازمان تأمین اجتماعی (ساختمان مرکزی) – گروه بهداشت حرفه ای و طب کار
مهران ذوالفقاری – سازمان تأمین اجتماعی (ساختمان مرکزی) – گروه بهداشت حرفه ای و طب کار

چکیده:

کشورهای رو به پیشرفت هنوز هم در زمینه بهداشت محیط زیست با کندی پیش می روند. از آنجا که بهداشت محیط همه عوامل محیطی مؤثر بر سلامتی انسان و هر بیماری با اتیولوژی محیطی را در بر می گیرد. بایستی بر عوامل بیماریزا و بیماریهای ناشی از آن در سطح جامعه مورد توجه و تأمل بیشتر قرار گیرد. نگرش به هزینه ها در بخش درمان در کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه متفاوت می باشد. دشواریهای عمده بهداشتی در کشورهای رو به پیشرفت بار سنگینی بر دوش مردم دولتهای این کشور گذاشته است. که بیشتر ناشی از عدم رعایت اصول و موازین بهداشتی با نگرش به فقر فرهنگی می باشد. پیشگیری از بیماریها بر پایه آگاهی از چند عاملی بودن علت آنها مستلزم مجموعه ای از مداخله هاست. (شناخت عوامل خطر- فعالیتهای ارتقاء بهداشت با هدف پیشگیری اولیه)