سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید رضا فلاح – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
مریم صابری –
سودابه رحیمی محمدی –
آذر مظاهری –

چکیده:

با استفاده از نرم افزار شبیه سازی MPB و بر مبنای مدل بندی و روش محاسباتی در حوزه ی فرکانس نشان می دهیم که با به کار بردن لایه بلور فوتونی در ساختار دیود نور افشان GaM افزایش چشمگیری در بهره ی خروجی خواهیم داشت. در این مقاله، بهره خروجی حالتی که دیود نور افشان بدون بلور فوتونی است با سه حالتی که در آنها از دو لایه بلور فوتونی، یکی به عنوان خروجی ساز در لایه سفایر و دیگری به عنوان بازتابنده در لایه GaMاستفاده شده است، مقایسه می شود. هم چنین اثر پارامتر عمق حفره های هوا در بلور فوتونی بر میزان بهره خروجی ساختاری که تنها یک لایه سفایر استفاده شده ، بررسی می شود.