سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حبیب شایان فر –

چکیده:

بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۶ قانون برنامه سوم «دولت موظف است به منظور افزایش توان تولید اقتصادی درآمدهای ارزی، در طول برنامه با آغاز تدابیر و اقدامات لازم امکان تطبیق الگوی کشت در مناطق مختلف یا امکانات و ظرفیت های آبی را فراهم و کارآیی اقتصادی آب را از طریق تخصیص آب به تولید محصولات با نیاز آب کمتر و بازدهی اقتصادی بیشتر افزایش دهد».
به منظور نیل به اهداف فوق، ۲۴ محصول عمده تولیدی زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۱ با بررسی میزان آب مصرفی خالص (با توجه به ارقام مؤسسه تحقیق ات خاک و آب کشور ) و عملکرد متوسط در واحد سطح (هکتار) و قیمت عمده فروشی (سر مزرعه ) در مدت هشت سال (برای به حداقل رساندن نوسانات قیمت محصولات تولید) انجام که نتایج بدست آمده نشان می دهد:
-۱ بیشترین میزان تولید از مصرف یک مترمکعب آب خالص در سال زراعی ۸۱ – ۸۰ متعلق به گوجه فرنگی با هشت کیلوگرم و سپس پیاز و سیب زمینی با شش کیلوگرم و چغندر قند با پنج کیلوگرم می باشد.
-۲ بیشترین ارزش تولید به ازاء مصرف یک مترمکعب آب خالص ۶۳۷۹ ریال مربوط به گردو و سپس گوجه فرنگی ۳۳۹۹ ریال و زردآلو با ۳۴۸۵ ریال می باشد.
-۳ کمترین ارزش تولید به ازاء مصرف یک مترمربع آب خالص زراعی متعلق به ذرات دانه ای با ۴۲۴ ریال شبدر و اسپرس با ۵۴۶ ریال و جو آبی با ۵۶۲ ریال می باشد.
-۴ بیشترین ارزش به ازاء مصرف یک مترمربع آب در بین کلیه محصولات زراعی و باغی
-۵ مربوط به گردو بوده و مزیت نسبی به تفکیک مح صولات زراعی و باغی به ترتیب سبزیجات غده ای و گردو می باشند.
-۶ گردو، زردآلو، سبزیجات غده ای، گوجه فرنگی، خیار، بادام، زیره، سیب زمینی، پیاز، سیب درختی، انگور ،سبزیجات برگی دارای بیشترین مزیت نسبی در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی بوده که ایجاب می کند در ارائه الگوی منطقه ای این مزیت ها مورد توجه قرار گیرند.