سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اصغر تقوایی ابریشمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

پر واضح است که با بررسی مقدماتی بحران آب و عدم موفقیت بعضی از پروژه های توسعه و احیا منابع آب در ریشه یابی اولیه به این نتیجه می رسیم که الفبای مشخصات مناطق خشک و نیمه خشک در نزد غالب طراحان سازه های هیدرولیکی ، کشاورزی و… ناشناخته مانده است و طبعا راندمان اقتصادی پروژه ها را به شدت کاهش می دهد. امروزه حدود یک سوم را سطح خشکی های کره زمین را نواحی خشک و نیمه خشک فرا گرفته و سالانه حدود ۲۱ میلیون هکتار از این اراضی بی حاصل تبدیل می شود کشور ما نیز از این خطر مصون نمانده و در شرایط فعلی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار کیلومتر مربع را قریب ۶۰ قطعه کویر کوچک و بزرگ می پوشانند . در حالی که همه ساله حدود ۴۱ میلیارد متر مکعب آب رودخانه کشورمان از دسترس خارج و به بیرون از مرزهای بین المللی هدایت می شود که اگر مصرف سرانه هر فرد را در روز ۲۷۵ لیتر در نظر بگیریم با آبی که به راحتی در هر سال از دسترس ما خارج می شود می توان آب مورد نیاز سالیانه بیش از ۴۰۸ میلیون نفر را تامین نمود لذا نتیجه می شود که در مقیاس کشوری با هیچگونه مشکلی برای آب کشاورزی و شرب و صنعت روبرو نیستیم و تنها در اثر پاره ای محدودیت های سینوپتیکی مانند عدم توزیع مناسب بارندگی و در نتیجه جریانات سطحی نقاط همچون جنوب خراسان و حاشیه کویرهای مرکزی و… وجود دارد. بنابراین در این مناطق بایستی با شناخت صحیح پارامترهای آب و هوایی با بکارگیری شیوه های صحیح علمی با دقت و فرزانگی سپاس این هدیه الهی را نمود. بهره برداری علمی از سیلاب و ایجاد آبخوان روش مناسب برای جلوگیری از هدر روی آب و نیز بهره برداری از آن به ویژه با هدف تغذیه سفره های آب زیرزمینی است.