سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل فصیحی دستجردی – کارشناس ارشد استخراج معدن، مهندسین مشاور ساحل
حسین معماریان – دانشیار گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
حامد معمری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، مشاورین آمبرگ

چکیده:

با مطالعه کارکرد رودهدر در تونلهای شیبدار معدن زغالسنگ طبس، اثر عوامل مختلف بر نرخ پیشروی، زمان کارکرد و سرعت پیشروی تونل، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها در سه تونل موازی دنبال لایه با شیب منفی (به طرف پایین)، که توسط سه رودهدر با کله محوری و توان ۱۳۲ کیلووات حفاری می شود، انجام گرفته است. با یکسان فرض کردن دستگاه حفاری، مجموعه عملیات اجرایی و شرایط زمین شناسی، اثر پارامترهایی چون سیستم نگهداری، شیب تونل و برنامه زمانی کار بر روی سرعت پیشروی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که در زمینهای نرم، پارامترهای عملیاتی و شرایط کار نسبت به پارامترهای مقاومتی سنگ و قابلیت حفاری آن اثر بیشتری بر کارکرد دستگاه حفاری و سرعت پیشروی دارد. شیب تونل بر عملکرد دستگاه تأثیر داشته و با افزایش شیب، بهر هوری کاهش می یابد. موضوع دیگری که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است تأثیر سنگ کف تونل بر کارکرد دستگاه است. در سنگهای رسی و سست به ویژه در حضور آب، قابلیتهای حرکتی دستگاه و تأمین نیروهای حفاری و درنتیجه بهره وری کاهش می یابد.