سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی تنباکوساز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مهدی نویدبخش – تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران
حامد فاطمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

استفاده از اورتزهای اندام تحتانی عموماً برای کمک به بیمارانی که تنها در نیمه پایینی بدن دچار قطع نخاع شده اند به کار می رود در حالیکه بیشتر بیماران به دلیل خستگی مفرط هنگام استفاده از این سیستم احساس نارضایتی می کنند، لذا محققین به دنبال طراحی وساخت سیستمهای فعال در این زمینه هستند که در آنها سیستمهای پنوماتیکی ، هیدرولیکی و یا الکتریکی نقش عضلات از کار افتاده بیمار را در قالب یکربات دو پا بازی کرده و عمل راه رفتن را برای شخصامکان پذیر می نمایند. در این تحقیق با الهام گرفتن از مطالعاتی که بر روی سیستم انرژی متابولیکی موجود در طبیعت حرکت چهار پایان بویژه اسب انجام شده است، به معرفی یک سیستم غیرفعال شامل یک عضو کشسان طویل و تعدادی قرقره در هر یک از مفاصل پرداخته شده است .برای نشان دادن بیشتر صرفه جویی درانرژی متابولیکی ، مصرف انرژی و گشتاورهای مفاصل در یک مدل رباتیکی شامل موتورهایی مستقل در هر مفصل با مصرف انرژی و گشتاورهای مفاصل در یک مدل مشابه و مجهز به یک عضو کشسان مورد مقایسه قرارگرفت .این مقایسه نشان داد که استفاده از عضو کشسان باعث کاهشدر گشتاور مورد نیاز در مفاصل بمیزان ۷۳ % و کاهش در قدرت مورد نیاز در مفاصل بمیزان ۷۶ % می گردد.