سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا هنرور – دانشجوی دکتری سازه های دریایی دانشگاه تهران
محرم دولتشاهی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف کلی این مقاله، مقایسه نتایج عملیات به آب اندازی عنوان خطرناکترین مرحله نصب یک سکو به دو طریقه مدلسازی عددی و فیزیکی می باشد. به همین منظور با مطالعه اصول مدلسازی عددی و فیزیکی و انجام هر یک از آنها بر روی سکوی موضوع مطالعه موردی- یعنی سکوی بلال- نتایج با یکدیگر مقایسه گردیدند. پس از مقایسه نتایج آزمایش با مدلسازی عددی و مشاهده تفاوتهایی در نحوه حرکت جکت بین دو آنالیز و همچنین تطبیق نسبی جوابها در مورد بارج، نتایج مهمی بدست آمدند. علت تفاوتها بصورت عمده ناشی از انتخاب نه چندان مناسب نوع مدل فرود ارزیابی گردیدند. بهرحال مهمترین نتیجه در این مقاله لزوم انتخاب مدل رینولدز- فرود برای مدلسازی فیزیکی عملیات به آب اندازی می باشد.