سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی رضوی طباطبایی – کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
علی فاخر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
سیدرسول میرقادری – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

از جمله مسایلی که درباره عملکرد اسکل ههای شمع و عرشه مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد، به کارگیری شمع مایل در این اسکله هاست. شمع مایل به خاطر دارا بودن سختی محوری بالا، به کنترل تغییرمکان اسکله کمک شایانی می کند. اما با توجه به مطالعات انجام شده یکی از مشکلات مهم شمع های مایل عملکرد لرزه ای نامطلوب آنهاست. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که سختی زیاد شمع های مایل باعث افزایش سختی کل سازه و نتیجتاً افزایش تقاضای لرزه ای می شود. علاوه بر این، از آنجا که شمع مایل به طور ناخواسته در باربری ثقلی مشارکت می کند، قادر نیست در برابر نیروی جانبی شکل پذیری مناسبی از خود نشان دهد. همچنین شمع مایل به خاطر سختی جانبی زیاد قسمت عمده ای از نیروی جانبی را جذب می کند و باعث ایجاد تمرکز تنش در نواحی سرشمع و عرشه می گردد. در این مطالعه به بررسی نحوه به کارگیری یک عضو شک لپذیر به عنوان فیوز ساز های برای بهبود عملکرد لرزه ای و ایجاد یک خط دفاعی برای سایر اعضا پرداخته شده است. با توجه به دشوار بودن ترمیم خسارت های وارد بر اعضای این نوع اسکله ها، در این طرح سعی می شود خسارت ها در این عضو فداشونده و قابل تعویض متمرکز شود. برای بررسی دقیقتر موضوع، فیوز پیشنهادی در یک اسکله نمونه به کار گرفته شده است. در مدلسازی و پیش بینی عملکرد لرزه ای سازة اسکله از آنالیز غیرخطی استاتیکی(pushover)استفاده شده است.