سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی باصولی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکد هی فنی، دانشگاه تهران
میرمحمد اسعدی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه امام صادق(ع)
محمدحسین اعرابی – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

نظام پیشنهادها یکی از مفیدترین راهکارهای مدیریت مشارکتی است که در آن کلیه کارکنان این امکان را می یابند تا با ارائه نظریات و پیشنهادهای خود، گامی در جهت ارتقاء عملکرد سازمان بردارند . این ابزار در سال های اخیر در بسیاری از سازمان های تولیدی، خدماتی و اداری به کار
گرفته شده و با پیامدهای مطلوب مادی و معنوی همراه بوده است . در این مقاله میزان رضایت کارکنان شرکت برق منطق های یزد از نحوه اجرای این نظام و میزان اثربخشی این نظام در مؤلفه های مرتبط، مورد بررسی قرار می گیرد.