سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا احمدی فینی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

تروما(trauma) واژه ای یونانی و در واقع سیستمی مشتمل بر افراد آسیب دیده است. سانحه واقعه ای ناگهانی است که منجر به آسیب به سازمان ویا جامعه می گردد. هدف سیستم تروما پیشگیری از آسیب ها و انطباق منابع مراکز مدیریت سوانح با شرایط موجود می باشد. سیستم، شیوه ای مطلوب برای افراد آسیب دیده در سانحه از لحظه وقوع حادثه تا زمان بازگشت به جامعه، فراهم می کند. این راهبرد مبتنی بر ارائه ساختار تفکیک کار (مدل پایه سیستم تروما) وساختار تفکیک سازمانی (تشریح وظایف هریک از متصدیان سوانح) است. سازماندهی، ارتقاء کیفیت، کاهش هزینه و زمان فعالیت متصدیان سوانح از جمله استراتژی های بکارگیری سیستم تروما می باشد. در این مقاله پس از بحث در مورد مفاهیم پایه ای و اهمیت سیستم تروما، اثرات آن در مدیریت سوانح ارائه می گردد. سپس مدل پایه سیستم تروما و مدل تشریح وظایف متصدیان بر اساس شرایط وضع موجود تشریح خواهد شد.