سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد زارع – دانشیار دانشگاه شیراز
محمد رضا حسامی – دانشجوی کار شناسی ارشد رشته آبشناسی دانشگاه شیراز
عزت الله رئیسی – استاد دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظو ر تعیین و تشخیص پدیده های موثر بر ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی از محاسبات بیلان جرمی مواد حل شده استفاده میشود . با وجود پیچیدگی های واکنشهای مؤثر بر شیمی آب زیرزمینی با استفاده از محاسبات بیلان جرمی میتوان تا حد زیادی به اثرات کیفی و تبادلات یونی در حوضه آبریز آگاهی حاصل کرد . با توجه به انحلال نامتجانس کانیهای سیلیکاته قبل از محاسبه بیلان جرمی، کانی یا کانیهای حاصل از هوا زدگی تعیین می گردد .برای محاسبه بیلان جرمی ابتدا مقادیر اجزای شیمیایی محلول در ورودی جوی (برف) از مقادیر اجزای شیمیایی در آب خروجی توسط چشمه کم شده و اجزای شیمیایی باقیمانده به فرایندهای هوازدگی شیمیایی کانی های سنگ، خاک، تبادلات یونی و تغییرات زیستی نسبت داده می شود . در این بین توالی و سرعت نسبی هوازدگی کانی ها و یونهای موجود در آب و یونهای حاصل از هوازدگی از اهمیت زیادی بر خوردار است . در فصل خشک که زمان ماندگاری آب در سیستم زیاد می باشد، فرایندهای هوازدگی و تبا دلات کاتیونی و پدیده های زیستی اهمیت زیادی پیدا می کنند . کانیهای پلاژیوکلاز و بیوتیت در انحلال و تامین کا تیونهای موجود در سازندهای گرانیتی از اهمیت زیادی بر خوردار هستند . علاوه بر این، وجود کانی کلسیت که به صورت رسوب در درزه و شکافها و به صورت نا خالصی در زمینه یسنگ وجود دارد در تأمین یون کلسیم موجود در آب زیرزمینی تأثیر قابل توجهی دارد .