سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود تولائی نژاد – کارشناس ارشد منابع آب سازمان آب و برق خوزستان
کاظم رنگزن – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس چرچی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا هاتف – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

محدوده مورد مطالعه با وسعتی حدود ۳۸۸ کیلومتر مربع به فاصله ۲۰۵ کیلومتری شمال شرق مرکز استان خوزستان اهواز ، بین طول های ۴۵ و ۴۹ تا ۰۰ و ۵۰ درجه شرقی و عرض های ۴۵ و ۳۱ تا ۰۰ و ۳۲ درجه شمالی قرار دارد . ارتفاع متوسط دشت نسبت به سطح دریا حدود ۸۳۰ متر و میزان متوسط تبخیر سالانه برابر ۲۳۷۵ میلیمتر می باشد، که ب ه لحاظ اقلیمی در سیستم طبقه بندی آمبرژه از نوع نیمه مرطوب معتدل ب ه شمار می آید . سازند های موجود در منطقه متشکل از سازند های سخت دوران دوم و سوم و رسوبات ناپیوسته دوران چهارم است، که از شمال و شمال شرق ارتفاعات آهکی ایلام سروک و داریان فهلیان و از سمت جنوب و غرب ارتفاعات آهکی آسماری این دشت را احاط کرده و بشکل یک واحد هیدروژئولوژیکی بسته در آورده است . مقادیر قابلیت انتقال آبخوان از حداقل ۸۴ تا حداکثر ۲۴۶/۵ متر مربع در روز متغیر است . نوسانات سطح آب زیرزمینی در دوره مرطوب سال ماگزیمم ۲/۵ متر افزایش را نشان می دهد و در سال بیلان ) ۷۹ – ۸۰ پریود خشکسالی ) با یک مت ر کاهش روبروست . در این بررسی سعی می شود، ضمن محاسبه بیلان آبخوان دشت، نقش ساختارهای زمین شناسی و تکتونیک در ارتباط هیدرولیکی آب بین حوضه ای، مورد بحث قرار گیرد .