سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت اله صدیق نژاد – کارشناس ارشد مهندسی سازه های آبی
محمود کاشفی پور – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ایستگاه پمپاژ مارد – بزرگترین ایستگاه پمپاژ کشور – از جمله سازه هایی است که تجمع رسوب در کانال آبگیر آن مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است و باید برای حل مشکل رسوب آن اقدام جدی صورت پذیرد تا حتی الامکان از صرف هزینه های آتی جهت لایروبی و دیگر عملیات نگهداری جلوگیری گردد. به همین دلیل این تحقیق با هدف بررسی بیلان رسوب در آبگیر این ایستگاه برای یک دوره یک ساله انجام شد . تجزیه و تحلیل اطلاعات اندازه گیری شده نشان داد که بیشترین ورود رسوبات به کانال آبگیر مارد در ماه بهمن به مقدار ۲۵۸۳۱۹ تن و بیشترین بیلان در اردیبهشت ماه با مقدار۵۱۶۳۷ تن اتفاق افتاده است؛ حال آنکه از نظر فصلی بیشترین بیلان و ورود رسوبات در فصل زمستان اتفاق افتاده است؛ ضمناً با توجه به همین نتایج پیشنهاد گردید که با تنظیم زمان فعال بودن ایستگاه پمپاژ حتی الامکان از ورود رسوبات به آبگیر ( و کانال انتقال ) جلوگیری شود و با مدیریت صحیح تلاش گردد بیشتر رسوبات در کانال آبگیر ته نشین شده و حداقل رسوبات وارد شبکۀ آبیاری پایین دست گردد.