سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه حقیقی کارسیدانی – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت
سیدجلیل ذریه زهرا – بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان – موسسه تحقیقات شیلات ایران
محمود پورکاظمی – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت
علیرضا شناورماسوله – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت

چکیده:

بیماری VNN یک بیماری ویروسی است که سیستم عصبی تعدادی از ماهیان اقتصادی دنیا را تحت تاثیر قرار داده و با واکئولاسیون بافت مغز ، نخاع و شبکیه چشم همراه بوده و علائم بالینی و کالبد گشایی شامل : شنای نا متعادل و چرخشی و باد کردگی کیسه شنا را ایجاد می نماید .
بدنبال تلفاتی که در بهمن ماه ۱۳۸۴ در ماهیان کفال طلائی دریای خزر Liza auratus رخ داد و نیز توسط دو مرکز رفرانس در ژاپن و تایوان وجود بیماری VNN رادر این ماهیان به روش RT-PCR تایید گردید . در سال ۲۰۰۴ نیز محقق یونانی به صورت تجربی ابتلای ما هیان خاویاری را گزارش نمود . از آنجا که ماهیان خاویاری دریای خزر از گنجینه های ارزشمند کشورمان محسوب می شود و به دلیل همزیستی این ماهیان با ماهیان کفال ماهیان احتمال میرفت که RT- بیماری فوق به ماهیان خاویاری منتقل گردد، بدین منظور این تحقیق در ماهیان خاویاری با استفاده از آزمایشاتPCRبر روی ۵۶ نمونه بافت ( شامل : مغز، چشم،تخمک و اسپرم ) از مولدین نر وماده تاسماهی ایرانی صید شده ازسواحل جنوب غربی دریای خزر ( طی بهار و تابستان (۱۳۸۶ صورت پذیرفت . این بررسی ها با استفاده از کیت تشخیصی IQ2000 انجام گردید. برای این منظور RNA نمونه ها با استفاده از بافرهای تامین شده از کیت استخراج گردید و برای ارزیابی کیفیت RNA با ژل آگارز ۲-۱ درصد الکتروفورز شد . نمونه های RNA بعنوان الگو در واکنش RT- PCR استفاده گردید . برای اثبات وجود باندPCR شاخص بیماری VNN میزان ۴ میکرولیتر از محصو ل PCR برروی ژل آگارز ۲ درصد الکتروفورز شد و با اتیدیوم برماید رنگ آمیزی گردید . طبق نمونه ارائه شده در کیت تمامی نمونه های فاقد بیماری VNN میبایست باند PCR به اندازه ۶۳۰ جفت باز bp تولید نمایند که در کلیه ۵۶ نمونه بافت های بررسی شده باند ۶۳۰ bp تولیدشد . این بررسی اولیه نشان داد که طبق آزمایشات مولکولی فوق نمونه های بررسی شده فاقد نودا ویروس عامل بیماری نکروز عصبی ویروسی میباشند .