سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی زیودار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

شرکت های خانوادگی سهم بسیار بزرگی از فعالیت های اقتصادی در سرتاسر جهان را تشکیل می دهند. وجود خانواده در این نوع کسب و کارها، ویژگی منحصر به فردی است که آنها را از دیگر کسب و کارها متمایز نموده است. از طرف دیگر، بین المللی شدن یکی از مقوله هایی است که امروزه اقتصاد ملی کشورها را تحت تاثیر قرار داده و فعالیت های اقتصادی کسب و کارها نیز تحت الشعاع این امر قرار گرفته است. در این میان، شرکت های خانوادگی با توجه به درصدهای بالایی که از کل تولیدات داخلی کشورها در اختیار دارند، می توانند نقش راهبردی و بسزایی بر بین المللی شدن اقتصاد و کسب و کارهای یک کشور ایفا نمایند. کارآفرینی بین المللی فرآیندی است که قادر است شرکت های خانوادگی را به بازارهای خارجی رهنمون سازد. در این مقاله، هشت عامل مختص شرکت های خانوادگی به عنوان عوامل تاثیر گذار در بین المللی شدن این شرکت ها معرفی می شود و چگونگی اثرات هر یک در تسهیل این امر در تمایز و قیاس با دیگر انواع کسب و کارها تشریح می گردد.