سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

گیتی ترکمان – دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر شرفی – استادیار گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
حمیدرضا کاتوزیان – استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
علی فلاح – استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

اطلاعات به دست آمده از تست های مختلف بیومکانیکی در شرایط in-vivo و in-vitro و مطالعات بافتی پوست تحت استرس ما را به سمت شناخت خواص مکانیکی پوست و ارتباط آن با ساختمان شبکه های الاستین و کلاژن درم هدایت می کند. علیرغم اینکه در مورد ارتباط شدت زخم های فشاری و خصوصیات بیومکانیکی آن تحقیقاتی ارائه نشده اما سعی شده است با ارائه مدلهای ریاضی و استفاده از روش اجزاء محدود ارتباط بین میزان و مدت نیروهای اعمال شده بر بافت و برخی خصوصیات بیومکانیکی آن بررسی گردد.
در این مقاله به منظور بررسی بیومکانیکی زخم فشاری با استفاده از تست Uniaxial Tensile، ارتباط میزان نیرو و مدت زمان اعمال آن با خواص مکانیکی بافت مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشات بر روی ۴۳ خوکچه هندی نر آلبینو، ۶-۴ ماهه انجام شد. زخم های فشاری کنترل شده به وسیله دستگاه Computer Controlled Indentor که توسط تیم تحقیقاتی طراحی و ساخته شده است، بر روی حیوانات ایجاد شد. دو فشار ۲۹۰/۵ و ۳۸۶/۸ میلیمتر جیوه به مدت ۱، ۳ یا ۵ ساعت بر روی ناحیه برجستگی استخوان ران اندام عقبی حیوان اعمال گردید و پس از آن در سه مرحله بلافاصله، دو روز و هفت روز بعد از اعمال نیرو مطالعات بیومکانیکی بافت انجام شد.