سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید محمدی – استادیار، گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
علی اصغر اصغریان جدی – استاد،دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
حسن رحیم زاده – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
کیانوش شعبانی – کارشناس ارشد، گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق

چکیده:

امروزه استفاده از امواج فراصوتی در صنایع و پزشکی کاربرد های مختلفی دارند و البته با توجه به پیشرفت و توسعه تکنولوژی صنایع مهندسی در دهه اخیر، صنعت نساجی نیز در بکارگیری انرژی بالای این امواج در برخی از مصارف کاربردی بی بهره نبوده است. نظر به اهمیت فراوان افزایش ثبات ابعادی پارچه حلقوی پودی، استفاده از ماشین آلات نوین و پیشرفته تکمیل این پارچه ها ضروری به نظر می رسد و اخیراً محققین به این نتیجه رسیدند که استفاده عملی از امواج فرصوت در شستشو پارچه های حلقوی پودی ساده پنبه ای تأثیرات مثبتی در تنش زدائی و افزایش ثبات ابعادی پارچه ایجاد می کند. در این تحقیق ابتدا مدلی از یک دستگاه جهت شستشوی مداوم پارچه در حمام شستشو فراصوتی طراحی و ساخته شد و سپس تأثیر عامل شدت صوت برروی پارامتر ثابت ابعادی پارچه حلقوی ساده پنبه ای(Ks) بررسی گردید. نتایج نشان میدهد که شدت صوت عاملی است که با مقدارKs پارچه رابطه مستقیم داشته و با افزایش آن، Ks نیز افزایش می یابد و لذا به منظور افزایش راندمان در شستشوی دینامیکی پارچه با در نظر گرفتن بالاترین شدت صوت، حداکثر سرعت و حداقل زمان فرآیند به ثبات ابعادی مطلوبی دست یافت.