سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم اقتداری بروجنی – مجتمع فنی مهندسی نوشیروانی دانشگاه مازندران

چکیده:

امروزه نظر بر این است که به جای ساخت نیروگاههای متمرکز، بهتر است که نیروگاهها بهصورت پراکنده باشند. علاقه و اجبار به استفاده از نیروی باد و تمایل به کاهش مصرف سوختهای فسیلی این نظریه را تقویت مینماید. استحصال انرژی الکتریکی از نیروی باد موضوع نسبتاً جدیدی میباشد که تحقق آن پیچیدگیهای خاص خود را دارد. بهعلاوه استفاده از نیروگاههای بادی موجب تأثیرات نامطلوبی بر سیستم قدرت میشود. این تأثیرات را میتوان به دو دسته تقسیم نمود: تأثیرات محلی و تأثیرات گسترده. هر یک از تأثیرات بستگی به عوامل مختلفی داشته که در این مقاله انواع تأثیرات محلی و گسترده و عوامل مؤتر بر هر یک بررسی شده است