سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لادن جعفرآبادی –
مینا جعفرآبادی –
کبری پیراینده –

چکیده:

هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه سیل ها شایعترین مورد بلایای طبیعی هستند و بنا به عللـی در بسیاری از مناطق دنیا تعداد دفعات و شدت وقوع س یل در حال افزایش است . تاثیر سیل بر روی مسایل بهداشتی در جوامـع بر حسب میزان ضربه پذیری جمعیت و نوع سیل متفاوت است . در مقاله حاضر شواهد اپیدمیولوژیک ت أثیرات مربوط به سلامت در سابقه سیل های جهان از طریق ت حلیل مقالات منتشره در سطح جهان بررسی می شوند . برای جمع آوری اطلاعات در ایـن بررسی ازگروهی از منابع ثبت اطلاعاتی شامل PubMed, Embase, BIDS و CAB Abstracts استفاده شده است . نتایج در زیر گروه های مورتالیتی، جراحات، بیماریهای منتقله از راه گوارش، بیماریهای واگیر، بیماریهای منتقله از راه جوندگان، سلامت روان و بعضی ا ز سایر عوارض بررسی شدند . بعنوان نتیجه متذکر می گردد که برای کاهش ضربات بهداشتی ناشی از سیل بایـد اقداماتی از راه آموزش عمومی، برنامه ریزی خدمات اورژانس و بکارگیری سیستم هشدار سریع انجام گیرد .