سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد شکوری گنجوی – استادیار دانشگاه تهران، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدباقر منهاج –

چکیده:

هموارسازی فازی از جدیدترین روش ها برای حذف نوسانات ناخواسته و نویزهای فرکانس بالا در سیگنال های داده است. دراین مقاله پارامترهای یک صافی هموارساز فازی که از آلگوریتم جدیدی مبتنی بر دیدگاه فازی در تشخیص همواری و ناهمواری منحنی استفاده می کند، بررسی شده است. در این با حفظ اندازه ثابت انتگرال سیگنال، در محدوده « بسیار تیز » سنجیده شده و تیزی نقاط « تیزی » آلگوریتم، زاویه های منحنی سیگنال گسسته با متغیر زبانی نقاط مجاور تصحیح می شود. دراین مقاله دو شاخص خطا و همواری در حوزه زمان تعریف شده و تأثیر دو پارامتر قابل کنترل در صافی هموارساز فازی برشاخ صهای مزبور که مشخصات اصلی برای صافی محسوب م یشوند، مطالعه شده است. چند رابطه تجربی نیز برای بیان ارتباط بین پارامترها و شاخص ها به دست آمده است که در طراحی و تنظیم مناسب پارامترها به منظور دستیابی به خواص مطلوب یادشده کاربرد خواهند داشت.