سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی میرزاجانی – دانشجوی دکتری تخصصی فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نادر ریاحی عالم – استادیارگروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدعلی عقابیان – استادیارگروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
کاووس فیروزنیا – استادیارگروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

براساس بررسی مطالعات موجود تاکنون هیچ گزارشی راجع به پاسخ مغز نسبت به فرکانسهای زمانی در مدولاسیون فرکانسهای فضایی منتشرنگردیده است . تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی به کمک دستگاه ۱٫۵T GE در ۱۴ داوطلب توسط تحریکات بینایی صفحه شطرنجی در فرکانسهای زمانی ۴، ۶، ۸ و ۱۰ هرتز با فرکانسهای فضایی پائین (۰٫۵ cpd) و بالا (cpd 8) اجرا گردید. تغییرات سیگنال BOLD نشان داد که پاسخ مغز نسبت به تغییرات فرکانس زمانی برای فرکانس فضایی پائین (۰٫۵cpd) در ۸ هرتز و برای فرکانس فضایی بالا (cpd 8) در ۶ هرتز به حداکثر خود می رسد. نتایج در درمان بینایی (vision therapy) و انتخاب تکلیف بینایی (tisual task) در مطالعات تصویر برداری تشدید مغناطیسی عملکردی مفید است.