سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رحمت عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد علفهای هرز پردیس کشاورزی کرج
سید مهدی عرب – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان
حسن محمد علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان
بهروز مؤذن قمصری – عضو هیأت علمی گروه علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی کرج- دانشگاه تهران

چکیده:

بیش از ۳/۴ اتمسفر زمین توسط گاز نیتروژن اشغال شده است. علی‌رغم حضور این عنصر در ترکیبات مهم و حیاتی چون آنزیم‌ها، پروتئین‌ها، ملکول‌های انتقال دهند ه انرژیو …، استفاده از این منبع عظیم نیتروژن تنها برای برخی از باکتری‌ها امکان‌پذیر است. ورود نیتروژن ملکولی به سطح بیوسفر توسط باکتری خاکزی را تثبیت بیولوژیک نیتروژن می‌نامند. از مهم‌ترین تثبیت‌کننده‌های نیتروژن می‌توان به ریزوبیوم باکتری همزیست حبوبات اشاره کرد. استفاد ه بی‌رویه از سموم کشاورزی بخصوص آفت‌کش‌ها میزان کارآیی این این میکروارگانیزم مفید را تحت الشعاع قرار داده است. به طور کلی گزارش‌های موجود در زمینه اثرات آفت‌کش‌های مختلف به ویژه علف‌کش‌ها، حشره‌کش‌ها و قارچ‌کش‌ها نشان می‌دهند که گونه‌های مختلف و صفات گیاهی مختلف حساسیت متفاوتی به آفت‌کش‌ها نشان می‌دهند و عموماً تأثیر منفی علف‌کش‌ها بیشتر از حشره‌کش‌ها و حشره‌کش‌ها بیشتر از قارچ‌کش‌ها می‌باشد. به علاوه با افزایش دز مصرف، تأثیر منفی آفت‌کش‌ها افزایش می‌یابد که نتیجتاً کاهش بیوماس و عملکرد حبوبات را در پی دارد.