سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجاهد مقصودی – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران، اهواز
مرتضی زرگرشوشتری – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران، اهواز
منصور فربد – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

ابررساناهای سرامیکی ًعمدتا دارای چگالی جریان بحرانی ، Jc ، پایین می باشند . برای افزایش Jc ، تلاشهای بسیاری صورت گرفته است . یکی از روشهای افزایش Jc آلاییدن این ابررساناها به مواد دیگر از جمله نقره می باشد . در این تحقیق اثرات افزایش نقره به ابررسانای ErBa2Cu3O7-δ با نسبتهای وزنی %۰ و %۵ و %۱۰ و %۲۰ و %۲۵ و %۳۰ بر ریز ساختار، دمای بحرانی و چگالی جریان بحرانی آن بررسی شده است