سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر، علوم و تکنولوژی رنگ
محمدرضا محمدزاده عطار – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدهادی موید – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به مزایای فراوان پوشش های پودری، این نوع پوشش ها مورد توجه اکثر صنایع بزرگ قرار گرفته اند . بنابراین مطالعه برروی رفتار آنها در سیستم های مختف ضروری به نظر می رسد . آزمون امپدانس الکتروشیمیائی ) ) EIS با فراهم نمودن اطلاعات کمی و کیفی دقیق، ابزار مناسبی برای بررسی رفتار حفاظتی پوشش های آلی می باشد . در این مقاله تأثیر آماده سازی های مختلف سطح اعم از چربی گیری، اسید شوئی و فسفاته کردن برروی رفتار حفاظتی پوشش پودری پلی استر در محلول ۵ / ۳ % کلرید سدیم در دو زمان ۷و۰۵ روز غوطه وری توسط آزمون امپدانس الکت روشیمیائی مورد بررسی قرار گرفته است