سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
زهرا عاصمی – دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور کاشمر
سیده عاطفه حسینی یزدی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
ازدواج واقعه ای اجتماعی ،زیستی فرهنگی است که به دلیل نقشی بنیادین آن در تشکیل خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طوری که پایندگی گروه و زندگی کمی و کیفی نسل های متوالیبه ازدواج و رضایت زناشوئی زوجین بستگی دارد . ایجاد نظم در روابط افراد هر جامعه ای در مورد شکل و.ابعاد پیوند جنسی قوانینی دارد و سن شروع پیوند جنسی نیز تابع این قوانین است .این پژوهش تاثیر سن ازدواج را بر رضایت زناشوئی زنان بررسی میکند.بدین منظور تعداد ۲۲زوج با ازدواجهای زودهنگام و دیرهنگام به سوالات پرسشنامه ENRICH پاسخ دادند ،نتایج پس از تحلیل نشان داد ، سن ازدواج بتنهایی نمیتواند عامل پیش بینی کننده رضایت زناشوئی باشد .