سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل اخلاقی – دانشگاه تربیت مدرس
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس
علی یزدیان – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از بخش های قابل توجه میزان تقاضای برق از نظر قدرت دریافتی و مصرف انرژی مخصوصاً در ساعات پیک بارهای روشنایی هستند . به منظور کاهش میزان تقاضای انرژی یکی از گ زینه های قابل توجه ، استفاده از لامپ های کم مصرف د ر قسمت روشنایی به جای لامپ های با تکنولوژی قدیمی می باشد . اما به نظر می رسد که استفاده از لامپ های کم مصرف به دلیل دارابودن با لاست های الکترون یکی موجب ایجاد اختلالات هارمونیکی و تأثیر نامناسب بر روی کیفیت برق در شبکه های توزیع می شوند . در ایـن مقـاله سعـی می شـود تأثیـر هـارمونیکی لامپ های کم مصرف بر روی شبکه های توزیع نمونه ای، کاملاً مشخص شود . همچنین به کمک اندازه گیری های عملی بر روی یک مشترک خان گی مدل هارمونیکی این مشترک خان گی در
حالت های جای گزینی ۱ ، ۲ ، ۳ و … لامپ ، از لامپ های با تکنولو ژی قدیمی با لامپ ها ی کم مصرف و قراردادن این مدل هارمونیکی در چند شبکه توزیع مختلف و به دست آوردن میزان اعوجاج ولتا ژ در نقاط مختلف شبکه های توزیع مورد م طالعه و مقایسه نتایج ، حداکثر تعداد لامپ کم مصرفی که هر مشترک می تواند بدون بالاتررفتن مقدار اعوجاج ولتاژ از میزان استاندارد جایگزین لامپ های با تکنولوژی قدیمی کند به دست آورده شود .