سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اورنگ فرزانه – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
سعید هاشمی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
محمدامین کبودوند – کارشناس ارشد مکانیک خاک وپی از دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

آزمایش برش مستقیم علیرغم برخی کاستی ها، هنوز رایج ترین آزمایش برای تعیین پارمترهای مقاومت برشی خاک های درشت دانه است از آنجا که اکثر آزمایشگاههای مکانیک خاک کشور به دستگاه برش مستقیم بزرگ مجهز نیستند، این ازمایش معمولا بر روی نمون هایی که دانه بندی آنها با حذف دانه های درشت اصلاح می شود، انجام می گیرد. تغییر دانه بندی بویژه باعث افزایش درصد ریزدانه و در نتیجه افزایش خطای ناشی از تاثیر رطوبت می شود. در این تحقیق با انجام آزمایش های برش مستقیم کوچک و بزرگ ابتدا تاثیر روطبت نمونه مورد بررسی دقیق قرار داده شد و پس از اینکه معلوم گردید از میان سه حالت اشباع با رطوبت بهینه و خشک حالت خشک مناسب ترین شرایط برای کاهش خطای ناشی از تغییر دانه بندی و نیز تامین شرایط لازم برای مقایسه علمی دو گروه آزمایش کوچک و بزرگ می باشد تاثیر اصلاح دانه بندی بر روی سه نمونه خاک درشت دانه تهران با درصدهای ریزدانه ۵%،۱۵% و ۲۵% و هر کدام با تراکم های نسبی ۹۰%،۹۵% و ۱۰۰% تحت سربازهای ۱۵۰،۱۰۰ و۲۰۰ کیلونیوتن بر مترمربع مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.