سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قنبرعلی شیخ زاده – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
محمدرضا بابائی – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
وحید رحمانی – گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
محسن پیرمحمدی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله، به مطالعه اهمیت بکارگیری میدان مغناطیسی در صنعت تولید مواد و بررسی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی برای تضعیف جریان جابجایی آزاد در فلزات مذاب جهت بهبود ساختار شمش تولیدی پرداخته میشود. برای نشان دادن این تأثیر، با استفاده از روشهای عددی، یک محفظۀ دوبعدی حاوی یک سیال ها دی الکتریسیته که بخشی از دیواره راست آن گرم و بخشی از دیواره چپ آن سرد میباشد، و در معرض یک میدان مغناطیسی ثابت قرار دارد ، مدلسازی و میدان دما و انتقال حرارت بررسی شده است. نتایج برای مقادیر مختلف اعداد رایلی، هارتمن و زاویه قرارگیری محفظه نسبت به اُفق ارائه شده است . مشاهده شده است که قدرت میدان مغناطیسی اعمالی یکی از پارامترهای مهم در تضعیف جریان های جابجایی آزاد میباشد و با اعمال میدان مناسب میتوان جابجائی آزاد را از بین برد.