سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعیده محبی‌نیا – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی فرایند
داوود رشتچیان – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی فرایند
اسلام کاشی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی فرایند

چکیده:

بررسی شتاب گرفتن شعله بدلیل وجود موانع در محیطهای صنعتی در مطالعه مخاطرات انفجار بسیار مهم است. درجه انسداد بالا به علت تراکم موانع، معمولاً یکی از مشخصههای واحدهای شیمیایی است که با مواد اشتعال پذیر سرو کار دارند. برخورد شعله با موانع باعث ایجاد اختلاط شدید و درنتیجه احتراق متلاطم در ناحیه شعله میشود. شتاب گرفتن، باعث افزایش فشار انفجار میشود. پیش بینی رفتار و پیامدهای انفجار گاز در هندسههای پیچیده کار سادهای نمیباشد. دینامیک محاسباتی سیالات(CFD)یک تکنیک قوی برای پیش بینی خصوصیات انفجار گاز و همچنین بدست آوردن نتایج تفصیلی میباشد. در کار حاضر از روشCFDبرای بدست آوردن فشار ایجاد شده توسط مخلوط استوکیومتری پروپان-هوا در داخل۵۰ همراه با تعدادی رینگ استفاده شده است. تطابق نسبتاً خوب مقادیر بدست آمده از مدلسازی با دادههای m یک لولة ۳تجربی توانایی روشهایCFDرا در مدلسازی انفجار نشان میدهند.