سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمودرضا عبدی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی-دانشکده مهندسی عمران
مجید شمالی – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی دانشکده مهندسی عمر

چکیده:

کنترل ئ دفع مناسب زباله های تولیدی به نحوی که محیط زیست را آلوده ننماید یکی از مشکلات عمده بشر در دنیای توسعه یافته فعلی می باشد به منظور نیل به این هدف مطالعات زیادی انجام گرفته و دو روش کلی بازیافت و دفن در دنیا متداول گشته است. امکان بازیافت تمامی زباله های تولید شده به دلیل هزینه زیاد ان و نیز محدودیت های تکنولوژی عملا غیر ممکن است. بنابراین با توجه به این محدودیت ها دفن زباله ها به عنوان یک راه حل عمومی برای دفع ضایعات شناخته شده است. یک مدفن مناسب برای زباله ها مدفنی است که محیط زیست را در کوتاه و دراز مدت آلوده ننماید. مهمترین مسدله در طراحی محل دفن بکار بردن تکنولوژی است که از ورودی شیرابه به محیط زیست جلوگیری و یا آن را کنترل نماید( برومد،۱۳۷۰ و عمرانی، ۱۳۷۴). در این مطالعات کاهش نفوذپذیری لایه آب بند مدفن زباله های شهری با استفاده از افزودنی های آهک و بنتونیت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تاثیر مواد افزودنی فوق الذکر بر روی میزان نفوذپذیری دو نوع خاک یکی ریزدانه و دیگری درشت دانه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان می دهد که بنتونیت باعث کاهش نفوذپذیری خاک های درشت دانه شده و افزودن آهک به این خاک ها تاثیر چندانی نداشته است.