سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمزه زکی زاده نی نی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
علیرضا سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
محمود ترابی انگجی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
سجاد افشاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ش

چکیده:

ویسکوزیته بسترهای سیال یکی از پارامترهای اصلی در طراحی و به دست آوردن خواص بسترهای سیال شده می باشد.با بررسی ویسکوزیته بسترهای سیال شده، می توان به بهترین شرایط عملکرد دستگاه رسید. در این تحقیق برای به دست آوردن ویسکوزیته بسترهای سیال شده، آزمایش های متعددی با یک بستر سیال شده و با اندازه های مختلف از دانه های بستر، استفاده شده است که در هر آزمایش سرعت حد ذرات اندازه گیری شده ویسکوزیته مؤثر بستر به دست آمده است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده، بستر سیال شده همانند یک پلاست یک بینگهام رفتار می کند و ویسکوزیته بسترهای سیال شده با افزایش اندازه دانه های بستر افزایش پیدا می کند.