سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیراحمد هدایت – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تحلیل اجزاء محدود، رفتار یک اتصال زانویی با انواع سخت کننده ها بررسی شده است .اتصا ل زانویی عملکرد بسیار پیچیده ای دارد و از نظر استاتیکی مسئله ای نامعین است که پار امترهای زیادی در رفتارسازه ای آن دخالت دارند . با ایجاد کامپیوترهای سریع و نرم افزارهای تحلیل گر اجزاء محدود، روش اجزاء محدودبه صورت روشی مناسب برای حل اینگونه مسائل درآمده است . در این تحقیق با استفاده از نرم افزارANSYS که توانایی تحلیل غیرخط ی مسائل را به روش اجزاء محدود دارا است، اتصال فوق مدلسازی ومنحنی های ممان- دوران اتصال زانویی با توجه به نوع آرایش سخت کننده ها ارائه شده و شکل پذیری و مقاومت نهایی آنها مورد مقایسه قرار گرفته است . سپس راه کارهایی، جهت تعیین آرایش سخت کننده ها پیشنهاد شده است.