سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی خانلو – کارشناس ارشد سازه
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در اجرای سازه ها ، در برخی از مواقع با تعبیه بازشو درجان تیرهای بتنی امکان گذراندن تأسیسات مکانیکی و برقی از جان تیرها فراهم می گردد که علاوه بر کاهش ارتفاع طبقات سبب کاهش برخی هزینه های اجرائی نیز می گردد. ایجاد بازشو سبب تغییر جرم و سختی تیرهای بتنی و درنتیجه تغییر در رفتار دینامیکی عضو می شود. دراین مقاله تأثیر ابعاد ، موقعیت و تعداد بازشوها بر فرکانس های طبیعی ارتعاش تیر بتنی بررسی شده است . بدین منظور تیرهای بتنی با مقاطع مستطیلی شکل با شرائط تکیه گاهی مفصلی و گیردار درنظر گرفته شده و نتایج در قالب جداول و منحنی های مربوطه ارائه شده است