سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه مازندران
جواد واثقی امیری – استادیار دانشکده فنی دانشگاه مازندران
علیرضا روشنی رودسری – کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه مازندران

چکیده:

در این تحقیق تأثیر بازشوهای مستطیلی بر رفتار خمشی و برشی و مقاومت نهائی تیرهای بتن مسلح ساخته شده از بتن معمولی و بتن مقاومت بالا مورد بررسی قرار گرفت . متغیرهای اصلی آزمایش ، تغییرات طول ، ارتفاع و موقعیت بازشو و تغییرات مقاومت بتن می باشد . در این تحقیق تعداد ۷ عدد تیر ساخته شده از بتن معمولی و ۷ عدد تیر ساخته شده از بتن مقاومت بالا مورد آزمایش قرار گرفتند. تیرهای آزمایشی به صورت تیر ساده و توسط یک بار متمرکز بارگذاری شدند بار نهایی، بازشدگی عرض ترک و همچنین سختی تیرها اندازه گیری گردید. نتایج نشان میدهد که ارتفاع بازشو و موقعیت آن در مقاومت نهایی و سختی تیرها موثر است