سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
غلامرضا رخشنده رو – استاد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز
عبدالرضا گندمکار – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیر

چکیده:
فرآیند راکتورهای ناپیوسته متوالی (SBR) یک فرم از فرآیندهای اختلاط کامل لجن فعال است که در آن عملیات هوادهی و ته نشینی در یک حوضچه اتفاق می افتد. در این تحقیق تاثیر پارامترهای مدت زمان هوادهی و میزان MLSS بر راندمان حذف COD، NH3-N و کدورت فاضلاب ورودی به حوضچه‌های SBR تصفیه‌خانه شهرک صنعتی بزرگ شیراز در مقیاس پایلوت بررسی شد. برای این منظور از چهار راکتور SBR به نامهای R1، R2، R3 و R4 با حجم هر کدام ۱۰ لیتر استفاده شد. مقدار MLSS برای این راکتورها به ترتیب در محدوده ۱۵۰۰-۱۰۰۰، ۲۰۰۰-۱۵۰۰، ۳۰۰۰-۲۰۰۰ و ۴۰۰۰-۳۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر کنترل گردید. بررسی‌ها برای مدت زمان هوادهی ۳، ۵، ۸ و ۱۲ ساعت برای تمام راکتورها صورت گرفت. نتایج نشان داد که مناسب‌ترین زمان هوادهی در بین زمانهای مورد مطالعه، ۱۲ ساعت و بهترین محدوده برای MLSS محدوده ۴۰۰۰-۳۰۰۰ میلی گرم در لیتر می باشد. در این حالت راندمانهای حذف COD، NH3-N و کدورت به ترتیب ۳/۸۸، ۳/۸۶ و ۶/۹۸ درصد بدست آمد.