سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مزدا ایرانی – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحسن حائریان – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
محسن قائمیان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده: