سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز راعی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان ،
فرهاد شهرکی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این تحقیق تأثیر وجود ترکیبات CH4, H2O, CO2, CO, Ar در خوراک قسمت تبرید واحد آمونیاک بر خلوص محصول نهایی مورد بررسی قرار گرفته است. خوراک ورودی به قسمت تبرید واحد آمونیاک شماره یک مجتمع پتروشیمی رازی، بعد از عبور از چهار قسمت سولفورزدایی، ریفورمینگ و تبدیل شیفت، حذف دی اکسید کربن و متاناسیون و سنتز آمونیاک وارد قسمت تبرید می‌شود. ابتدا سیستم تبرید، مورد شبیه‌سازی قرار گرفته است. برای شبیه‌سازی از نرم‌افزار Aspen Plus استفاده گردیده و سپس با انجام آنالیز حساسیت (Sensivity Analysis) مشخص شده است که اگر خوراک ورودی به قسمت تبرید واحد آمونیاک عاری از ترکیبات H2O , CO2 , Co , Ar باشد میزان خلوص محصول نهایی آمونیاک در بالاترین مقدار خود قرار خواهد گرفت. همچنین با افزایش میزان CH4 در خوراک، خلوص محصول آمونیاک کاهش خواهد یافت. این نتایج در تمام واحدهای آمونیاکی که از هیدروژن و نیتروژن، بر پایه تولید هیدروژن به روش ریفورمینگ گاز طبیعی با بخار آب برای سنتز آمونیاک استفاده می‌کنند قابل قبول است.